Inline alpin slalom "POSUŠJE 2014"

Skijaški klub "BLIDINJE ČVRSNICA" objavljuje
R A S P I S
za prijavu klubova za natjecanje u inline alpin slalomu na

4.MEĐUNARODNOM KUPU u Inline alpin slalomu
"POSUŠJE 2014"

R E Z U L T A T I

Bodovna lista na dan 13.07.2014.

Bodovna lista klubova na dan 13.07.2014.